Sprej stříkací kyt (plnič)

Kód: 91079
Neohodnoceno
159,70 Kč –25 %
Sprej stříkací kyt (plnič)
159,70 Kč –25 % 120 Kč
Skladem (4 ks)
Stříkací tmel je na bázi nitroacrylu, základní nátěr a tmelení v jednom pracovním kroku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tmel na opravu lehce poškozeného laku jako jsou škrábance na polyesteru, plastu a kovu, snadno brousitelný a rychle tuhnoucí, alkoholu a benzinu odolný.

Balení: 400ml
Schnutí: do 10 min, možnost další vrstvy, teplota 15 - 25C

Použití:
- protřepat cca 20 - 30x
- stříkat ze vzdálenosti 25 - 30cm, min 2-3 tenké vrstvy po cca 10 min
- po ukončení práce otočit dnem vzhůru a prostříknout ventilek

Upozornění:
Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,43 kg/kg

První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10–15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

Upozornění:

Hořlavé látky Obecné

Doplňkové parametry

Kategorie: Barvy ve spreji
Hmotnost: 0.437 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole: