NAŠE čerstvá slunečnice bude k dispozici v 9 - 10/2023.

Schuller Ehklar PRISMA TECH PRIMER PLASTIK TECH 400 ml 91158

Kód: 91158
Neohodnoceno
148 Kč
Skladem (2 ks)
Izolační rychleschnoucí přetíratelný sprej odolný vůči žloutnutí. Schopný překrýt tuk, mastnotu, tmel, nikotin, skvrny od dehtu, sazí a kouře.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Bílý rychleschnoucí sprej na překrytí skvrn. Bílý sprej Prisma Tech – izolační sprej na skvrny slouží k izolaci a překrytí skvrn na zdivu a dřevě. Izolační sprej zamaskuje fixy, tužky, mastnotu, nikotin, skvrny od vody, dehtu, kouře, sazí. Nesmí být použit na podklady kde může přijít do styku s rozpouštědly. Podklad musí být suchý. Použitelný ve vnitřním i venkovním prostředí. Odolnost do 80°C. Výrobek nežloutne. Za 1 hodinu po aplikaci izolačního spreje lze povrch přetřít běžně dostupnými laky a disperzními barvami.

Použití:

Nanášejte ze vzdálenosti 20–30 cm v tenkých vrstvách, přičemž držte sprej při nanášení stále svisle. Na lesklé a lakované části naneste 1–2 vrstvy. Mezi jednotlivými nástřiky počkejte cca 10 minut. Po 1 hodině lze povrch přetřít barvou nebo disperzí. Při nízkých teplotách zahřejte sprej v teplé vodě na 20–25°C. Nepoužívat při teplotě pod 15°C. Sprej má samočisticí ventil.

Objem: 400 ml, vydatnost barvy ve spreji je na cca 2 m2

Upozornění: Extrémně hořlavý. Dráždí oči. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Nevdechujte aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Nádobka je pod tlakem, nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření.
Obsah organických rozpouštědel (Voc): 0,43 kg/kg

První pomoc: Při nadýchání zajistit přívod čerstvého vzduchu. Při zasažení očí ihned proplachovat tekoucí studenou vodou při otevřených víčkách po dobu 10–15 minut. V případě pochybností nebo v případě přetrvávajících příznaků podráždění se obraťte na lékaře.

Upozornění:

Přesnou shodu barev zaručuje RAL standard. Pro snadnější orientaci je číslo barvy ze vzorníku RAL vždy uvedeno v obrázku a názvu spreje. Zobrazený odstín je orientační a závisí na nastavení vašeho zobrazovacího zařízení.

Hořlavé látky Obecné

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: